Tillsammans når vi målet

Vi hjälper dig!

Familjehem

FIA arbetar med konsulentstödd familjehemsvård. Ett konsulentstött familjehem innebär många gånger en tryggare och stabilare placering för den unge. Detta då familjehemmen får kontinuerligt stöd och handledning av våra erfarna familjehemskonsulenter. Socialpedagogerna och familjehemskonsulenterna hjälper till med hela placeringsförfarandet.

Våra familjehem är utredda av erfarna utredare. Vi tillhandahåller skriftliga utredningar som kan användas som grund för socialtjänstens självständiga bedömning och beslut.

Vi har hela landet som upptagningsområde och våra jour- och familjehem finns i, Örebro, Uppsala, Stockholm, samt Västerås.

Vad behövs för att bli familjehem?

Helt enkelt att ni har tid, förmåga, tålamod, möjlighet och viljan till att öppna ert hem. Vi har några grundläggande krav för att påbörja en familjehemsutredning;

  • Att ni inte förekommer i polisens belastningsregister, försäkringskassans register avseende längre sjukperioder, kronofogdens register och sociala registret de senaste fem åren.
  • Att ert boende är stadigvarande, det vill säga ni inte hyr i andra hand, är inneboende eller dylikt.
  • Att ni är fullt friska och arbetsföra.
  • Att ni har stabil inkomst.
  • Att minst en av er har tid för möten med socialtjänst och familjehemskonsulenter.
  • Att ni behärskar det svenska språket.
  • Att ni inte har några större kommande förändringar i livet, såsom flytt, längre semester, nya studier etc.
Close Menu