Tillsammans når vi målet

Vi hjälper dig!

Vi på FIA är en grupp människor som drivs av att arbeta för och med barn/ ungdomar i olika utsatta situationer. Vi har flertalet insatser för aktuell specifika situationer.

Våra medarbetare har bred kompetens och lämplighet för att stödja och arbeta med våra målgrupper. Vi har lång erfarenhet av socialt arbete med bland annat utredning av barn och unga, riskbedömningar och våld i nära relationer.

Vår arbetsgrupp består av personer med socionom- och socialpedagoger examen samt kurator och polisexamen.

Familjehem

FIA arbetar med konsulentstödd familjehemsvård. Ett konsulentstött familjehem innebär många gånger en tryggare och stabilare placering för den unge. Detta då familjehemmen får kontinuerligt stöd och handledning av våra erfarna familjehemskonsulenter. Socialpedagogerna och familjehemskonsulenterna hjälper till med hela placeringsförfarandet.

Ensamkommande Barn och Ungdomar

Det kommer många barn till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare. Barnen flyr undan krig, våld och förtyck. En del av dessa barn behöver få komma till ett jourhem eller familjehem.

Vill ni bli familjehem?

Vi söker jour- och familjehem där barnet eller ungdomen i lugn och ro kan bygga upp sina relationer till en trygg vuxenvärld. Vill ni bli jour- eller familjehem? Tveka inte att kontakta oss.

Close Menu